Tehnična termografija

Na osnovi tehnične termografije objektov lahko preverimo oz. določimo toplotne mostove oz. kritična mesta na zunanjem ovoju stavbe, fasadnem sistemu. Na termografskih posnetkih lahko na osnovi analize slik natančno določimo kje v stavbi se izgublja največ toplotne energije.

S termografijo lahko določamo tudi puščajoča mesta toplovodnih ali parovodnih inštalacij oz. določamo njihov potek.

Rezultat posnetka je viden takoj.