Preizkušanje hidrantnih omrežij

Opravljamo redne preglede in meritve hidrantnega omrežja.

Vsako leto je potrebno opraviti servis hidrantov, kakor določa Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij in Pravilnik o tehničnih meritvah za hidrantno omrežje za gašenje požarov izdanih na podlagi Zakona o varstvu pred požarom.

Naše podjetje ima pooblastilo za preizkušanje hidrantnih omrežij in hidrantov št. 8450-35/2015-2 izdano s strani Uprave RS za zaščito in reševanje.