GRADBENO IZSUŠEVANJE PROSTOROV

V vsaki stavbi je med gradnjo in po njej prisotna relativno visoka vlažnost. V zidovju se lahko nabere do 20% prostornine, to pomeni do 200 litrov vode na m3. Takoimenovana gradbena vlaga nastane zaradi različnih vzrokov:

  • Pri pripravi betona, malte, ometa, je za vezavo materialov potrebna v velikih količinah voda.
  • Nadaljna voda je potrebna za ovlaženje zidakov, betona in ometa.
  • Že izdelani elementi gradnje kot so opeka, cementni izdelki, silikatni izdelki, zidaki za izoliranje pogosto ohranijo znatno količino vode.
  • Vlažnost povzročijo tudi padavine med gradnjo.

Počakati ali umetno izsušiti?

Naravno ali umetno izsuševanje je odvisno od klimatskih razmer in nujnosti uporabe objekta. Malokdo je še pripravljen imeti eno ali več let neizkoriščeno stavbo.

Umetno izsuševanje

Cilj umetnega izsuševanja je povečati sposobnost sprejemanja vlage iz gradbenih materialov. To lahko dosežemo na dva načina:

  • Ogrevanje vlažnega zunanjega zraka.
  • S sušenjem vlažnega zraka.

Pri umetnem izsuševanju je potrebno upoštevati nekaj bistvenih točk.

S premočnim segrevanjem se zgradba sicer posuši, ne doseže pa potrebne trdnosti. Pogosto se voda v ometu pomakne v notranjost. Pri premočnem ogrevanju zraka ne gre za izsuševanje, temveč za izpodrivanje vode v globje ležeče plasti. Pri izsuševanju s segrevanjem morajo okna ostati odprta, tako da se z vodo nasičen zrak ne useda v prostoru.

Učinkovito izsuševanje s toplim zrakom se doseže samo takrat, kadar je grelna naprava montirana izven izsuševalnega prostora, saj je tako zagotovljena stalna izmenjava zraka.

Toploto dovajamo po cevovodu. Pri zračnem razvlaževanju so okna zaprta, da zunanji zrak ne prodre v prostor.

Z vzdrževanjem suhega zraka v prostoru (na 30% Rth/20oC), nastane med vlažnim gradbenim materialom in zrakom klimatska razlika, ki zagotovi optimalno izsušitev.

Selitev v stanovanje

Zaprt stanovanjski prostor ne sme v 48. urah pri isti temperaturi pokazati več kot 10% porast vlage. Če se na začetku izmeri 60% relativna zračna vlaga, vrednost v 48. urah ne sme preseči 70% relativne zračne vlage. Če je vrednost višja, se mora stanovanje pred vselitvijo izsušiti.